Raktárkezelő, készletnyilvántartó program, mellyel a raktármozgások könnyen kezelhetők lesznek, valamint naprakész készlet-információt vezethetünk.


Az alábbiakban részletesebben bemutatjuk a MODUS raktárkezelő, készletnyilvántartó program főbb funkcióit.

A készletnyilvántartás:

 • Kétszintű cikkszámrendszer, több dimenziós csoportosítási lehetőség, vonalkódos azonosítás.
 • Több készletalkalmazás definiálható, ilyen lehet az alapanyag, készáru, göngyöleg, műszaki anyag, nyersanyag, bértárolás, stb. Az alkalmazások több telephelyhez kapcsolódhatnak.
 • Saját termelésű, vásárolt, idegen tulajdonú készletek.
 • Készletértékelés lehetséges módjai: elszámoló ár, FIFO, FEFO, HIFO, LOFO, gördülő átlagár és halmozott átlagár szerint.
 • Tetszőleges számú cikk és raktár.
 • Alternatív mértékegységek.
 • A készlet mozgások jellemzőit a mozgásnem törzs segítségével definiáljuk.
 • Az import bevételezéshez import árkalkuláció kapcsolható.
 • Része a rendszernek a munkahelyi és használt (fogyó) készletek nyilvántartása.
 • A vásárolt áru bevételezés történhet ár bekéréssel vagy ár nélkül. A bevételezési bizonylat akár többször is átértékelhető.
 • Alkalmazások (telephelyek) közötti átadás: „Úton lévő” bizonylatok nyilvántartása. A fogadó alkalmazásnál a bizonylat automatikus átvétele.
 • Kihelyezett göngyölegek nyilvántartása partnerenként.
 • A forgalmi bizonylatok sztornózhatók vagy helyesbíthetők.
 • A raktári bizonylatok a lezárásukig tetszés szerint módosíthatók. Egyidejűleg több nyitott bizonylat lehet. A lezárt raktári bizonylatok kinyomtathatók.
 • A leltár modul a kiértékelésen túl a korrekciós forgalmat is elkészíti.
 • A rendszerhez nagy számú forgalmi és készlet kimutatás tartozik.

Elhelyezés szerinti nyilvántartás:

 • Raktáranként opcionálisan működhet elhelyezés szerinti nyilvántartás. Raktáranként különböző tárolási módok lehetnek:
 • Hagyományos tömbtárolás, rakathely szintű nyilvántartással
 • Hagyományos tömbtárolás, szekció mélységű nyilvántartással
 • Magasraktár vagy polcos elhelyezés (1 hely=1 rakat)
 • Magasraktár vagy polcos elhelyezés (1 hely=több rakat)
 • Dimenziós polcos
 • Soros polcos
 • Homogén vagy inhomogén egységrakományok (rakatok).
 • Egalizált és egalizálatlan súlyú cikkek.
 • Vonalkódos és RFID támogatás.
 • Mérleg on-line kezelése, vonalkódos címkenyomtatással.
 • Vonalkód alkalmazásánál készletre vétel, kitárolás és egyéb raktári műveletek kézi terminállal.
 • Különböző típusú egységrakomány képző eszközök (egalizált vagy egalizálatlan súlyú).
 • Rakatonként rendeltetés adható meg, mely egyben foglalást is jelent.
 • Rakatonként zárolás is megadható, különböző jogcímeken.
 • A rakatokat azonosító lehet bekért vagy generált.
 • A rakatok betárolásakor rakatkísérő tikett nyomtatható, mely a rakaton elhelyezhető.
 • Lehetőség van a rakatban lévő gyűjtőcsomagok egyedi vonalkódos nyilvántartására.
 • A tárolt áruhoz adagszám (más néven sarzs vagy LOT) a nyomonkövetés
 • Alkalmazások közötti átadás-átvételnél a rakatazonosítók öröklődnek a kapcsolódó adatokkal együtt.
 • A rakatokkal történt minden eseményt naplóz a rendszer.
 • Az értékesítési, áruforgalmi lezárt szállítólevelei alapján kitárolási utasítás készül, beállítástól függően szállítólevelenként, járatonként vagy napi összesítőre. A kitárolási utasítás alapján automatikus kitárolás. Komissiózás támogatása.

A készletkönyvelés jellemzői:

 • Itt történik a bevételi bizonylatok átértékelése.
 • A kontírozás adatbekéréssel történhet, vagy automatikusan, kontírozó törzsállomány alapján.
 • A főkönyvi számokon kívül szervezeti egység, utókalkulációs kód és tevékenység kód is hozzárendelhető a forgalmi tételekhez.
 • A főkönyvi feladás történhet tételesen vagy összevontan.

Leltár:

 • Tetszőleges időpontokban tartható leltár
 • Leltárív nyomtatás a könyv szerinti készletre támaszkodva, mennyiségek nélkül
 • A leltározott készletek rögzítése
 • Káló alap és káló számítása az előző leltár óta eltelt időszak forgalma alapján.
 • Normán belüli és normán felüli hiány megállapítás káló alapján
 • Többlet értéken vagy érték nélkül
 • Kompenzálás
 • Leltári korrekciós forgalom

A Raktározási, készletezési modulunk vállalatirányító rendszerünk egyik része, mely moduláris felépítésű. Minden modul önállóan is használható. Az egyes alkalmazások szinte tetszés szerint építhetők egymás mellé. Több modul együttes használata növelik egymás hatékonyságát. A MODUS Integrált Vállalatirányítási Rendszer további moduljairól ITT tájékozódhat.

integrált vállalatirányítási rendszer
LinkedIn