A MODUS eszköznyilvántartó szoftver segítségével hatékonyan kezelheti tárgyi eszközeit és immateriális javait.


Az alábbiakban részletesebben bemutatjuk a MODUS eszköznyilvántartó szoftver főbb jellemzőit:

Általánosan az eszköz rendszerről:

 • Tárgyi eszközök és immateriális javak nyilvántartása.
 • Mozgásnem vezérli.
 • Kis értékű eszközök csoportos nyilvántartása.
 • Eszközök csoportosítása:
  • Leltározási egység szerint
  • Műszaki csoport szerint
  • Pénzügyi forrás szerint
 • Eszköz jellemző adatok dinamikus nyilvántartása a felhasználó által kialakított rendszer szerint.
 • Várható értékcsökkenés kimutatása
 • Eszközök leltározása.
 • Karton nyilvántartása és lekérdezése eszközönként.
 • Tartozékok nyilvántartása.

Beruházások nyilvántartása:

 • A modul segítségével nyilvántarthatjuk a befejezetlen beruházásokat.
 • Az egyes beruházások bármikor bővíthetők.
 • A befejezett beruházás alapján aktiválhatjuk az elkészült eszközt.
 • Beruházások nyilvántartása adókedvezmény szerint

Eszköz törzsadatok:

 • A rendszer külön kezeli a tárgyi eszközöket és az immateriális javakat, így ezek törzsadatait is.
 • Eszköz csoport: A leírási módot, leírási kulcsokat és a kapcsolódó adatok megnevezését tartalmazza.
 • Az eszköz főkönyvi csoport az eszköz életében előforduló mozgások főkönyvi összefüggéseit írja le.

Mozgásnem vezérelt eszköznyilvántartás:

 • A mozgásnemek segítségével testre szabható a modul, nincsenek felesleges menüpontok, az adott cégnél jellemző mozgások dinamikusan kiépíthetők.
 • Aktiválás, selejtezés, átértékelés, felújítás, pótaktiválás és egyéb értékváltozások rögzítése rugalmasan megoldható.
 • Lehetőség van az egyes mozgások visszagörgetésére is (terv szerinti értékcsökkenés, terven felüli értékcsökkenés, értékesítés, beszerzés, stb.).
 • Nyitó mozgásnem segítségével a rendszer indításakor a nyitó állapot felvehető, illetve lehetőség van más rendszerekkel nyilvántartott eszközök átvételére.
 • Az eszközök adatainak változását a rendszer naplózza, bármikor visszakereshető ki és mikor hajtotta végre a tranzakciót.
 • Lehetséges eszközök nyilvántartása költséghelyenként, dolgozónként, leltári szám szerint, szervezeti egység szerint
 • Értékcsökkenés számítás különböző értékcsökkenési módszerek alapján, elvégezhetjük bármely időszakra, bármely eszköz csoportra, de egyetlen eszközre is.
 • Társasági adó és opcióként IFRS szerinti értékcsökkenés számítása.
 • Mozgásnemenkénti listák.
 • A listák használata egyszerű egy adatbekérési felületen eldönthetjük a kívánt lista funkcióját, szűkíthetjük az adatok körét, meghatározgatjuk rendezettségét

Az Eszköznyilvántartási modulunk vállalatirányító rendszerünk egyik része, mely moduláris felépítésű. Minden modul önállóan is használható. Az egyes alkalmazások szinte tetszés szerint építhetők egymás mellé. Több modul együttes használata növelik egymás hatékonyságát. A MODUS Integrált Vállalatirányítási Rendszer további moduljairól ITT tájékozódhat.

integrált vállalatirányítási rendszer
LinkedIn